Okresní sdružení ČUS Přerov, z.s. Poskytujeme servis tělovýchovným jednotám, sportovním klubům a sportovním svazům
Okresní sdružení ČUS Přerov, z.s. Poskytujeme servis tělovýchovným jednotám, sportovním klubům a sportovním svazům

O NÁS

Okresní sdružení ČUS Přerov, z.s. je registrováno jako spolek u Krajského soudu v Ostravě, spisová značka L2522

reg. č. CZ 0714 ze dne 29.10.2013

OS ČUS Přerov je organizace demokratická, nezávislá a nepolitická, respektující plnou samostatnost a odpovědnost sdružených subjektů. TJ a SK jsou všechny samostatně registrovány jako spolky s vlastními stanovami a vlastní právní a majetkovou subjektivitou.

OS ČUS Přerov sdružuje v současné době 86 tělovýchovných jednot a sportovních klubů s počtem členů 12 687

Posláním OS ČUS Přerov je podporovat sport a tělesnou výchovu , poskytovat TJ/SK služby v oblasti organizační, právní a ekonomické.

V období mezi valnými hromadami zajišťuje plnění úkolů OS ČUS Přerov výkonný výbor se sídlem v Přerově, ul. Petřivalského 1.

Základním dokumentem OS ČUS Přerov jsou stanovy.

Proč být členem ČUS:

  • Český olympijský výbor uzavřel v roce 2019 pro celé sportovní prostředí ČR úrazovou pojistku s pojišťovnou VZP, a.s. Všechny subjekty sdružené v České unii sportu, tedy národní sportovní svazy, sportovní kluby a tělovýchovné jednoty, okresní sdružení a krajské organizace ČUS jsou od 1. 1. 2019 pojištěny úrazovým pojištěním prostřednictvím této pojišťovny. Pojištění se vztahuje na všechny účastníky akcí pořádaných subjekty sdruženými v ČUS. Příkladem akcí jsou: sportovní utkání, tréninky, náborové a propagační akce. Pojistitel plní i za úrazy při provozování: horolezectví, jezdeckých závodů, skoků na lyžích, jízdy na saních, bobech nebo skeletonu v ledovém korytě, adrenalinových/free stylových disciplín nebo plně kontaktního sportu, ale i během dopravy na tyto akce. Pojištěni jsou všichni trenéři, rozhodčí a dokonce i průvodci (např. rodič, který je delegovaný klubem jako osoba, která zajišťuje odvoz dětí), pokud se úraz stane během organizovaných nebo delegovaných společných cest z místa bydliště nebo pracoviště na sportoviště nebo na jiné obdobné místo a zpět. Pojištění se dokonce vztahuje na úrazy, které se stanou mimo Českou republiku. Více informací o pojištění (text smlouvy, oceňovací tabulky).
  • Jste osvobozeni od autorských poplatků – OSA, INTERGRAM při sportovních utkáních. Více informací
  • Máte možnost žádat o dotace z ČUS, MŠMT, Národní sportovní agentury s jejichž žádostmi Vám rádi pomůžeme
  • Naši členové jsou průběžně informováni o aktuálních legislativních změnách a dotačních programech.
  • Našim členům nabízíme zpracování účetnictví. Tato služba je zpoplatněna. Její výše závisí na množství a náročnosti účetních položek.
  • Našim členům nabízíme možnost prezentace TJ/SK na webových stránkách OS ČUS Přerov formou fotogalerie.
  • Přihláška do OS ČUS Přerov. Vyplněnou přihlášku postačí nascanovanou odeslat na e-mail: cusprerov@seznam.cz
  • Video o naší činnosti