Okresní sdružení ČUS Přerov, z.s. Poskytujeme servis tělovýchovným jednotám, sportovním klubům a sportovním svazům
Okresní sdružení ČUS Přerov, z.s. Poskytujeme servis tělovýchovným jednotám, sportovním klubům a sportovním svazům
27/10 2021

Tipsport – Sportuj s námi 2022

Projekt Tipsport Sportuj s námi bude pokračovat i v roce 2022. Cílem tohoto sportovního projektu zůstává aktivněji zapojit širokou veřejnost do sportovních aktivit a tím zvýraznit jméno ČUS jako garanta a podporovatele pohybových aktivit široké veřejnosti. Organizátoři zařazených akcí dostávají podporu mediálních partnerů ČUS a finanční příspěvek.

Přihlašování akcí do projektu bude probíhat opět přes elektronickou přihlášku, která  bude aktivní  od 1. 11.  do 30. 11. 2021!

Podmínky pro zařazení akce do projektu zůstávají stejné, s cílem zachovat dostupnost neorganizované veřejnosti, nabídnout příležitost všem věkovým skupinám, s důrazem na děti a dospívající. Akce budou vybrány také tak, aby projekt obsáhl co nejširší spektrum sportovních odvětví a území celé České republiky.

  •  organizátor musí být členským subjektem ČUS;
  •  akce je určena aktivní účasti široké veřejnosti
  •  minimální počet 100 aktivních účastníků (s výjimkou sportovních odvětví, kde je uspořádání akce v tomto počtu téměř nemožné)
  •  akce nesmí být součástí pravidelných soutěží národního sportovního svazu
  •  nelze zařadit seriál soutěží, ale pouze jeho jednu vybranou akci
  •  termín konání akcí je od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022.