Okresní sdružení ČUS Přerov, z.s. Poskytujeme servis tělovýchovným jednotám, sportovním klubům a sportovním svazům
Okresní sdružení ČUS Přerov, z.s. Poskytujeme servis tělovýchovným jednotám, sportovním klubům a sportovním svazům
09/08 2021

Sportuj s námi 2020

Projekt „ČUS – Sportuj s námi“ bude pokračovat i v roce 2020. Cílem tohoto sportovního projektu zůstává aktivněji zapojit širokou veřejnost s důrazem na děti a dospívající do sportovních aktivit a s tím zvýraznit jméno ČUS jako garanta a podporovatele pohybových aktivit široké veřejnosti. Organizátoři zařazených akcí dostávají podporu mediálních partnerů ČUS a finanční příspěvek. Přihlašování akcí do projektu bude probíhat opět přes elektronickou přihlášku (formulář) Přihláška bude aktivní až od 1. 11. 2019!
Přihlášení do projektu pro rok 2020 bude probíhat v termínu od 1. 11. 2019 do 30. 11. 2019.

Podmínky pro zařazení akce do projektu

  • organizátor musí být členským subjektem ČUS;
  • akce je určena aktivní účasti široké veřejnosti;
  • minimální počet 100 aktivních účastníků (s výjimkou sportovních odvětví, kde je uspořádání akce v tomto počtu téměř nemožné);
  • akce by měla být určena pro více věkových skupin, přednost mají akce pro mládež;
  • akce nesmí být součástí pravidelných soutěží národního sportovního svazu;
  • dětské a mládežnické kategorie by měly mít snížené startovné;
  • nelze zařadit seriál soutěží, ale pouze jeho jednu vybranou akci;
  • termín konání akcí je od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020.