Okresní sdružení ČUS Přerov, z.s. Poskytujeme servis tělovýchovným jednotám, sportovním klubům a sportovním svazům
Okresní sdružení ČUS Přerov, z.s. Poskytujeme servis tělovýchovným jednotám, sportovním klubům a sportovním svazům
09/08 2021

Nominace na trenérku/ cvičitelku roku 2020

Nominujte osobnosti, které si podle Vás zaslouží ocenění v rámci slavnostního vyhlášení Trenérka, cvičitelka roku 2020. Český olympijský výbor ve spolupráci s Komisí rovných příležitostí ve sportu ČOV již od roku 2007 oceňuje přínos žen, které se věnují trénování dětí i talentovaných a profesionálních sportovkyň a sportovců i sportu pro všechny. Od roku 2019 také oceňujeme muže, kteří se zasloužili o rozvoj sportu žen. V letošním roce bychom pak chtěly také předat novou cenu a tou je Inovace roku aneb silnější pro život.

Nominovat jednotlivé osobnosti můžete do níže uvedených kategorií:
1) Dobrovolná celoživotní činnost trenérky/cvičitelky
Jedná se o kategorii určenou ženám, které se dlouhodobě věnují sportování dětí, mládeže nebo dospělých na rekreační či výkonnostní úrovni a sportu pro všechny.
2) Profesionální trenérka/cvičitelka s mimořádnými dlouhodobými úspěchy
V této kategorii oceňujeme ženy, které se trénování věnují na profesionální úrovni a se svými svěřenci či svěřenkyněmi slaví úspěchy po delší dobu na národní či mezinárodní úrovni.
3) Objev roku, mimořádný úspěch příslušného roku
Kategorie pro trenérky, jež v roce 2020 dosáhly výjimečného úspěchu na profesionální úrovni.
4) Ocenění za přínos sportu žen
V této kategorii hledáme muže, který se výrazně zasloužil o rozvoj sportu žen. Může se například jednat o trenéra, který vychoval generace sportovkyň, o člověka, jenž prosazuje rovné příležitosti ve sportu, podporuje aktivní činnost žen ve sportu v různých oblastech a na jakékoliv úrovni a tak dále.
5) Inovace roku aneb silnější pro život
V této kategorii bychom rádi ocenili ty cvičitelky a trenérky, které během roku 2020 s úspěchem zapojily do svých lekcí a tréninků nové, inovativní nebo neotřelé metody tak, aby udržely své svěřence a svěřenkyně aktivní, případně přiměly ostatní lidi v okolí k fyzické aktivitě.
Nominovat osobnosti můžete do 27. května 2021 na email cusprerov@seznam.cz
U nominovaných prosím uveďte následující údaje:

  • Jméno a příjmení
  • Tel a email
  • Adresa
  • Sportovní odvětví v němž osobnost působí
  • Nominovanou kategorii
  • Délku trvání trenérské, cvičitelské nebo funkcionářské kariéry
  • Stručné zdůvodnění nominace

Slavnostní setkání Trenérka, cvičitelka roku by mělo proběhnout za účasti osobností českého sportu na podzim roku 2021 a o jeho termínu a místě konání Vás budeme informovat