Okresní sdružení ČUS Přerov, z.s. Poskytujeme servis tělovýchovným jednotám, sportovním klubům a sportovním svazům
Okresní sdružení ČUS Přerov, z.s. Poskytujeme servis tělovýchovným jednotám, sportovním klubům a sportovním svazům
09/08 2021

Nominace na sportovce Olomouckého kraje

Stejně jako v předcházejících letech připravuje Olomoucký kraj opět ve spolupráci s agenturou TK PLUS již 19. ročník slavnostního vyhlášení nejlepších sportovců a sportovních kolektivů Olomouckého kraje, tentokráte za rok 2019.
Dovolujeme si Vás tedy vyzvat k zasílání návrhů a potřebných podkladů pro nominaci úspěšných sportovců a kolektivů za rok 2019 včetně hendikepovaných sportovců.

Vyhlašované kategorie:

  • Dospělí sportovci
  • Mladí sportovci do věku maximálně 21 let včetně
  • Kolektivy dospělých
  • Kolektivy mládeže do věku maximálně 21 let včetně
  • Zdravotně hendikepovaní sportovci

 

Pravidla pro nominace:

  • umístění na světových a evropských mistrovstvích (MS, ME, MSJ, MEJ, světové a evropské poháry..),
  • tituly a umístění na mistrovstvích ČR,
  • tituly a umístění v Českém poháru,
  • umístění na významných jiných světových, evropských či republikových soutěžích …

Ve svém návrhu stručně a přesně uvádějte dosažené tituly a výsledky, které jsou třeba k prezentaci nominovaných sportovců a současně budou využity jako podklady pro moderátora slavnostního vyhlašování. U navrhovaných prosím také uvádějte příslušnost k TJ/SK a kontaktní údaje !!!!

Slavnostní vyhlášení proběhne dne 27.února 2020 v Přerově. Nominace sportovců zasílejte e-mailem do 18. prosince na cusprerov@seznam.cz