Okresní sdružení ČUS Přerov, z.s. Poskytujeme servis tělovýchovným jednotám, sportovním klubům a sportovním svazům
Okresní sdružení ČUS Přerov, z.s. Poskytujeme servis tělovýchovným jednotám, sportovním klubům a sportovním svazům
09/08 2021

Evidence údajů o skutečných majitelích u spolků

Sportovní spolky mají povinnost do 1.1.2021 zapsat u rejstříkového soudu skutečného majitele. U spolků se ve většině případů bude zapisovat buď jen předseda (v případě individuálního statutárního orgánu) nebo všichni členového výkonného výboru (v případě, že statutární orgán je kolektivní). Zápis se provádí přes tzv. inteligentní formulář (https://issm.justice.cz/podani-navrhu/formular) u rejstříkového soudu. U spolků není zápis údajů zpoplatněn. Rejstříkový soud o zápisu spolek nikterak nevyrozumí, je však možno vyplnit ve formuláři email, na který je zaslána vygenerovaná zpráva o zápisu. Pokud zápis není možný, obdrží spolek zprávu s důvody, proč k zápisu nedošlo. Evidence skutečných majitelů není veřejná a nelze do ní nahlížet !!!

Postup pro zápis skutečného majitele je následující:

  • zvolte možnost: „Postavení skutečního majitele je založeno jinak“
  • zvolte možnost: „Slovní vyjádření postavení“
  • vypiště text: „Postavení skutečného majitele je založeno právní fikcí tak, že jím je člen / členové statutárního orgánu, neboť skutečného majitele nelze určit jinak.“

 

Formulář s úředně ověřeným podpisem zašlete místně příslušnému rejstříkovému soudu.