Okresní sdružení ČUS Přerov, z.s. Poskytujeme servis tělovýchovným jednotám, sportovním klubům a sportovním svazům
Okresní sdružení ČUS Přerov, z.s. Poskytujeme servis tělovýchovným jednotám, sportovním klubům a sportovním svazům
25/04 2022

Datové schránky od 1.1. 2023 – povinné

S účinností od 1. 1. 2023 mají nově ze zákona (zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů) povinnost mít zřízenu datovou schránku všechny právnické osoby, tedy včetně spolků. Právnickým osobám, které datovou schránku k předmětnému datu nebudou mít zřízenou na základě vlastní iniciativy, bude datová schránka zřízena automaticky Ministerstvem vnitra, a to nejpozději do 31. 3. 2023.

Datovou schránku lze samozřejmě zřídit i dobrovolně na základě žádosti a nečekat, až na její automatické zřízení ze strany Ministerstva vnitra. Podat žádost o zřízení datové schránky je oprávněn statutární orgán právnické osoby. Učinit tak může osobně na kterémkoliv kontaktním místě veřejné správy – Czech POINT.