Okresní sdružení ČUS Přerov, z.s. Poskytujeme servis tělovýchovným jednotám, sportovním klubům a sportovním svazům
Okresní sdružení ČUS Přerov, z.s. Poskytujeme servis tělovýchovným jednotám, sportovním klubům a sportovním svazům

DOTACE

22/04 2022

Investiční dotace z Olm. kraje

Z dotačního programu je možné žádat o finanční podporu na investiční dotace do oblasti zabezpečení technického a sportovního vybavení pro provoz a údržbu – pořízení technických prostředků a strojů v souvislosti se zkvalitněním podmínek pro...

Číst více
12/04 2022

PODPORA SPORTOVNÍ ČINNOSTI DĚTÍ A MLÁDEŽE V OLM. KRAJI

podávání žádostí 13.6. – 8.7., min. výše 10tis., max. 200tis, dotace bez spoluúčasti, žadatelem nemohou být právnické osoby, které obdržely dotaci v dotačním Programu na podporu sportovní činnosti v Olomouckém kraji v roce 2022, v...

Číst více
17/12 2021

Podpora sportovních akcí 1.7. – 29.7. 2022

minimální výše dotace je 10tis. Kč, max. 1mil. Kč, spoluúčast 30%, v případě dotace do 35tis, je spoluúčast 0% bližší informace

Číst více
16/08 2021

Program Kabina – investiční dotace

Národní sportovní agentura vypsala dotační program Kabina, který je určen pro obce do 3 tis. obyvatel. Účelem/předmětem výzvy je zajistit v souladu s dokumentací programu rozvoj sportovní infrastruktury prostřednictvím: a) technického zhodnocení (modernizace, rekonstrukce) sportovních...

Číst více