Okresní sdružení ČUS Přerov, z.s. Poskytujeme servis tělovýchovným jednotám, sportovním klubům a sportovním svazům
Okresní sdružení ČUS Přerov, z.s. Poskytujeme servis tělovýchovným jednotám, sportovním klubům a sportovním svazům

DOTACE

01/12 2022

Podpora mládežnických reprezentantů

Žadatel - fyzická osoba může požádat o podporu na sportovní činnost. Podmínka je bydliště v regionu Olomouckého kraje a zároveň žadatel (reprezentant ČR) reprezentuje klub se sídlem v regionu Olomouckého kraje. Podmínky žádosti.

Číst více
01/12 2022

Příspěvek na trenérskou licenci

Z dotace je možné čerpat příspěvek na zvýšení vzdělání u trenérů mládeže v regionu Olomouckého kraje. Žadatelem může být pouze fyzická osoba. Podmínky žádosti.

Číst více
04/11 2022

Můj klub 2023 – Pohyb a zdraví

Národní sportovní agentury vypsala výzvu Pohyb a zdraví, která je zaměřená na mladé sportovce ve věku od 3 do 14 let, kteří sportují pravidelně 1x týdně po dobu alespoň 40 týdnů v roce. Bližší informace...

Číst více
03/10 2022

Můj klub 2023

Národní sportovní agentura vypsala dotační výzvu MŮJ KLUB 2023. Výzva je zaměřena na podporu sportovních klubů, tělovýchovných a tělocvičných jednot, které se věnují sportování dětí a mládeže od 4 do 19 let. Žádosti se podávají...

Číst více
19/10 2022

Podpora přípravy dětí a mládeže na vrcholový sport 2023 – Ol. kraj

Oprávněný žadatel: je právnická osoba jejímž předmětem činnosti,  je oblast sportovní činnosti a jejíž sídlo či provozovna se nachází v územním obvodu Olomouckého kraje, přičemž se jedná o vrcholový sportovní klub, který zajišťuje systematickou výchovu...

Číst více
19/10 2022

Podpora celoroční sportovní činnosti 2023 – Ol. kraj

Cílem vyhlášeného dotačního titulu 06_01_01_Podpora celoroční sportovní činnosti je finanční podpora určená zejména na celoroční sportovní činnost oddílů nebo klubů vykonávajících svou sportovní činnost v Olomouckém kraji. Dotace je zaměřena zejména do oblasti zabezpečení účasti...

Číst více
16/08 2021

Program Kabina – investiční dotace

Národní sportovní agentura vypsala dotační program Kabina, který je určen pro obce do 3 tis. obyvatel. Účelem/předmětem výzvy je zajistit v souladu s dokumentací programu rozvoj sportovní infrastruktury prostřednictvím: a) technického zhodnocení (modernizace, rekonstrukce) sportovních...

Číst více