Okresní sdružení ČUS Přerov, z.s. Poskytujeme servis tělovýchovným jednotám, sportovním klubům a sportovním svazům
Okresní sdružení ČUS Přerov, z.s. Poskytujeme servis tělovýchovným jednotám, sportovním klubům a sportovním svazům

DOTACE

01/03 2023

Sportovní činnost dětí a mládeže

Z dotačního programu 06_04_Program na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže v Olomouckém kraji v roce 2023 je možné žádat o finanční podporu na sportovní činnost dětí a mládeže pro oddíly nebo kluby sídlící v...

Číst více
01/03 2023

Volnočasové aktivity

Z dotačního programu je možné žádat o finanční podporu činností nekomerčního, neziskového a obecně prospěšného charakteru v oblasti volného času se zaměřením na tělovýchovu a rekreační sport, finanční podporu a rozvoj pravidelných (celoroční činnost) i...

Číst více
01/03 2023

Údržba a provoz

OS ČUS Přerov vyhlašuje dotaci poskytnutou z Olomouckého kraje na údržbu a provoz sportovních zařízení ve vlastnictví TJ/SK či dlouhodobé výpůjčce. Žádosti se podávají do 1.4.2023 prostřednictvím emailu či datové schránky. Formulář žádosti. O neinvestiční...

Číst více
16/08 2021

Program Kabina – investiční dotace

Národní sportovní agentura vypsala dotační program Kabina, který je určen pro obce do 3 tis. obyvatel. Účelem/předmětem výzvy je zajistit v souladu s dokumentací programu rozvoj sportovní infrastruktury prostřednictvím: a) technického zhodnocení (modernizace, rekonstrukce) sportovních...

Číst více