Okresní sdružení ČUS Přerov, z.s. Poskytujeme servis tělovýchovným jednotám, sportovním klubům a sportovním svazům
Okresní sdružení ČUS Přerov, z.s. Poskytujeme servis tělovýchovným jednotám, sportovním klubům a sportovním svazům
20/09 2023

NSA – Investiční dotace

  • Výzva 11/2023 – Regiony ÚSC, SK/TJ 2023 – investice pod 10 mil. Kč 

Informace k vypsané výzvě:

  • Výzva 12/2023 Regiony ÚSC, SK/TJ 2023 – investice nad 10 mil. Kč

Informace k vypsané výzvě:

  • Výzva 13/2023 Standardizovaná sportovní infrastruktura

Informace k vypsané výzvě:

  • Výzva 14/2023 Nadregionální sportovní infrastruktura

Informace k vypsané výzvě: