Okresní sdružení ČUS Přerov, z.s. Poskytujeme servis tělovýchovným jednotám, sportovním klubům a sportovním svazům
Okresní sdružení ČUS Přerov, z.s. Poskytujeme servis tělovýchovným jednotám, sportovním klubům a sportovním svazům
12/04 2022

PODPORA SPORTOVNÍ ČINNOSTI DĚTÍ A MLÁDEŽE V OLM. KRAJI

  • podávání žádostí 13.6. – 8.7.,
  • min. výše 10tis., max. 200tis, dotace bez spoluúčasti,
  • žadatelem nemohou být právnické osoby, které obdržely dotaci v dotačním Programu na podporu sportovní činnosti v Olomouckém kraji v roce 2022, v dotačním titulu 2 Podpora přípravy dětí a mládeže na vrcholový sport a dále  příjemci dotace v dotačním Programu na podporu sportovní činnosti v Olomouckém kraji v roce 2022, v dotačním titulu 1 Podpora celoroční sportovní činnosti, kteří obdrželi dotaci na stejný konkrétní účel, na který žádají v tomto dotačním programu,
  • bližší informace na https://www.olkraj.cz/data/dotace/69/dokumenty/pravidla-dotacniho-programu.pdf