Okresní sdružení ČUS Přerov, z.s. Poskytujeme servis tělovýchovným jednotám, sportovním klubům a sportovním svazům
Okresní sdružení ČUS Přerov, z.s. Poskytujeme servis tělovýchovným jednotám, sportovním klubům a sportovním svazům
19/10 2022

Podpora přípravy dětí a mládeže na vrcholový sport 2023 – Ol. kraj

  • Oprávněný žadatel: je právnická osoba jejímž předmětem činnosti,  je oblast sportovní činnosti a jejíž sídlo či provozovna se nachází v územním obvodu Olomouckého kraje, přičemž se jedná o vrcholový sportovní klub, který zajišťuje systematickou výchovu dětí a mládeže a připravuje děti a mládež na reprezentaci v navazujících vrcholových sportovních klubech dospělých, reprezentujících Olomoucký kraj v nejvyšší celostátní soutěži v daném sportu nebo v interlize nebo v druhé nejvyšší soutěži. Tento klub dospělých musí hrát 1. nebo 2. nejvyšší soutěž v roce, na který je dotace poskytována nebo v roce předcházejícím. Mládežnická družstva žadatele musí reprezentovat Olomoucký kraj v nejvyšších soutěžích v České republice (1. nebo 2. nejvyšší soutěž), a zároveň má statut sportovního střediska mládeže či sportovního centra mládeže, které jsou schváleny a podporovány v rámci programu MŠMT ČR. Podmínkou u tohoto sportovního střediska mládeže či sportovního centra je, aby v tomto středisku či centru byli v době podání žádosti zastoupeni i mládežničtí reprezentanti ČR,
  • Více informací a podmínky dotace:
  • Spoluúčast není požadována