Okresní sdružení ČUS Přerov, z.s. Poskytujeme servis tělovýchovným jednotám, sportovním klubům a sportovním svazům
Okresní sdružení ČUS Přerov, z.s. Poskytujeme servis tělovýchovným jednotám, sportovním klubům a sportovním svazům
17/12 2021

Podpora handicapovaných sportovců

Cílem dotačního programu je podpora handicapovaných sportovců sdružených v oddílech nebo klubech sídlících v Olomouckém kraji a dále podpora samotných handicapovaných sportovců, zaměřená na zkvalitnění jejich sportovní přípravy. Bližší informace.

Minimální výše dotace 10tis., max. 200tis. Kč, bez spoluúčasti.