Okresní sdružení ČUS Přerov, z.s. Poskytujeme servis tělovýchovným jednotám, sportovním klubům a sportovním svazům
Okresní sdružení ČUS Přerov, z.s. Poskytujeme servis tělovýchovným jednotám, sportovním klubům a sportovním svazům
19/10 2022

Podpora celoroční sportovní činnosti 2023 – Ol. kraj

  • Cílem vyhlášeného dotačního titulu 06_01_01_Podpora celoroční sportovní činnosti je finanční podpora určená zejména na celoroční sportovní činnost oddílů nebo klubů vykonávajících svou sportovní činnost v Olomouckém kraji. Dotace je zaměřena zejména do oblasti zabezpečení účasti členů klubu (oddílu) na sportovních akcích (doprava, cestovné, stravné, ubytování), údržby a provozu sportovního areálu, nákupu sportovního materiálu a zabezpečení sportovních, výcvikových a náborových akcí a zajištění služeb souvisejících se sportovní činností členů klubu
  • Minimální výše dotace 10 000,– – max. 1 500 000,–
  • Spoluúčast: 50% z celkových předpokládaných uznatelných výdajů činnosti
  • Způsob podávání žádostí
  • Více informací a podmínky dotace