Okresní sdružení ČUS Přerov, z.s. Poskytujeme servis tělovýchovným jednotám, sportovním klubům a sportovním svazům
Okresní sdružení ČUS Přerov, z.s. Poskytujeme servis tělovýchovným jednotám, sportovním klubům a sportovním svazům
19/09 2022

Investiční dotace – Regiony SK/TJ -NSA

Účelem Výzvy je podpořit v souladu s programovou dokumentací rozvoj lokální sportovní infrastruktury v ČR, a to prostřednictvím:
a) technického zhodnocení (modernizace, rekonstrukce) sportovních zařízení včetně jejich zázemí a pořízení dlouhodobého majetku souvisejícího se sportovním zařízením,
b) výstavby sportovních zařízení včetně jejich zázemí a pořízení dlouhodobého majetku souvisejícího se sportovním zařízením,
c) vybudování bezbariérových přístupů do sportovních zařízení,

Výzva není určena pro sportovní zařízení definovaná v programu 162 55 Standardizovaná sportovní infrastruktura a zároveň by splňovala standardy, které budou součástí Výzvy ../2022,
jedná se o:
A. výstavbu nových sportovních zařízení včetně jejich zázemí konkrétně:
• atletických drah, sektorů, stadionů a hal,
• fotbalových stadiónů a hřišť,
• tenisových hal a kurtů,
• pořízení dlouhodobého majetku, které je součástí akce
B. rozvoj sportovní infrastruktury technickým zhodnocení stávajících sportovních zařízení a
současně pořízení souvisejícího dlouhodobého majetku, zahrnující:
• technické zhodnocení dle standardů pro pořádání soutěží v souladu s podmínkami
příslušné sportovní organizace:
– atletických drah, sektorů, stadiónů a hal,
– fotbalových stadionů a hřišť,
– tenisových hal a kurtů.

Bližší informace o výzvě.