Okresní sdružení ČUS Přerov, z.s. Poskytujeme servis tělovýchovným jednotám, sportovním klubům a sportovním svazům
Okresní sdružení ČUS Přerov, z.s. Poskytujeme servis tělovýchovným jednotám, sportovním klubům a sportovním svazům
16/08 2021

Program Kabina – investiční dotace

Národní sportovní agentura vypsala dotační program Kabina, který je určen pro obce do 3 tis. obyvatel. Účelem/předmětem výzvy je zajistit v souladu s dokumentací programu rozvoj sportovní
infrastruktury prostřednictvím:
a) technického zhodnocení (modernizace, rekonstrukce) sportovních zařízení včetně jejich
zázemí,
b) výstavby sportovních zařízení včetně jejich zázemí,
c) vybudováním bezbariérových přístupů do sportovního zařízení.

Termín podávání žádostí: 12.7. – 31.8. 2021.

Bližší informace na https://agenturasport.cz/wp-content/uploads/2021/06/Vyzva_Kabina_cistopis.pdf