Okresní sdružení ČUS Přerov, z.s. Poskytujeme servis tělovýchovným jednotám, sportovním klubům a sportovním svazům
Okresní sdružení ČUS Přerov, z.s. Poskytujeme servis tělovýchovným jednotám, sportovním klubům a sportovním svazům
19/09 2022

Činnost-provoz-akce- město Přerov

Dotační programy A a B na podporu oblasti sportu pro rok 2023 jsou zaměřeny na finanční podporu:
– sportovní činnosti, aktivit a reprezentace dětí a mládeže do 18 let (dále jen sportovní činnosti),
– provozu, rozvoje a obnovy sportovních zařízení, včetně jejich vybavení, neinvestičního charakteru (dále jen provozu sportovních zařízení),
– organizace sportovních akcí,
realizovaných v období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023.

Bližší informace k dotaci.