Okresní sdružení ČUS Přerov, z.s. Poskytujeme servis tělovýchovným jednotám, sportovním klubům a sportovním svazům
Okresní sdružení ČUS Přerov, z.s. Poskytujeme servis tělovýchovným jednotám, sportovním klubům a sportovním svazům
17/12 2021

Vyúčtování dotací z NSA 2021

Národní sportovní agentura zveřejnila podmínky a formuláře pro vyúčtování dotací  2021. Příjemce dotace při vyúčtování nepředkládá tzv. prvotní účetní doklady, jako například výpisy z účtu/výdajové pokladní doklady, faktury, smlouvy atd. nicméně je nutné, aby byly druhy nákladů průkazně popsány v komentáři závěrečné zprávy k vyúčtování. Každé vyúčtování odesílané ať už elektronicky či v listinné formě musí být označeno: „Vyúčtování a vypořádání 2021 + číslo žádosti“.